logo hiszpański słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    4.8 / 5
Liczba głosów:    5
 

Czas przeszły dokonany złożony Pretérito Perfecto

W języku hiszpańskim czas przeszły Pretérito Perfecto tworzymy przez dodanie nieodmiennej formy Participio Pasado (imiesłowu czasu przeszłego) czasownika głównego do czasownika posiłkowego haber (mieć) odmienionego w czasie teraźniejszym Presente de Indicativo.

haber w Presente de Indicativo + Participio Pasado czasownika głównego = Pretérito Perfecto

haberparticipio
yohetrabajado, bebido, vivido
hastrabajado, bebido, vivido
él, ella, ustedhatrabajado, bebido, vivido
nosotros, nosotrashemostrabajado, bebido, vivido
vosotros, vosotrashabéistrabajado, bebido, vivido
Ellos, ellas, Ustedeshantrabajado, bebido, vivido


Zasady tworzenia formy Participio Pasado czasowników regularnych:

Aby utworzyć formę Participio Pasado, wystarczy do tematu czasownika dodać końcówkę -ado (dla czasowników I grupy, kończących się na –ar) lub końcówkę –ido (dla czasowników II i III grupy, kończących się na –er i -ir):

trabajar (pracować) - trabajado
beber (pić) - bebido
vivir (żyć) - vivido

Przykłady czasowników w języku hiszpańskim, które mają nieregularną formę Participio Pasado:

abrir (otwierać) – abierto
cubrir (przykrywać) – cubierto
decir (powiedzieć) – dicho
escribir (pisać) – escrito
hacer (robić) – hecho
imprimir (drukować) – impreso
morir (umierać) – muerto
poner (kłaść) – puesto
resolver (rozwiązywać) – resuelto
romper (łamać) – roto
ver (widzieć) – visto
volver (wracać) – vuelto

Użycie czasu przeszłego Pretérito Perfecto

- gdy skutek czynności przeszłej jest aktualny w momencie mówienia, ma wpływ na teraźniejszość:

Me he olvidado el paraguas y por eso ahora estoy mojado. - Zapomniałem parasola i dlatego teraz jestem mokry.

- w zdaniach bez okolicznika czasu oraz z siempre (zawsze) i nunca (nigdy):

Yo nunca he estado en Noruega. - Nigdy nie byłem w Norwegii.
Paco ha viajado mucho. - Paco dużo podróżował.

Typowe dla czasu przeszłego Pretérito Perfecto określniki czasu to:

hoy (dziś)
esta semana (w tym tygodniu)
este mes (w tym miesiącu)
este año (w tym roku)
hace poco (przed chwilą)
últimamente (ostatnio)
ya (już)
todavía no (jeszcze nie)
alguna vez (kiedykolwiek

Materiał powstał na podstawie: Hiszpański. Krok dalej


Tagi: , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Hiszpański Gramatyka z ćwiczeniami   Hiszpański Gramatyka z ćwiczeniami

Praktyczne repetytorium z ćwiczeniami dla początkujących i średnio zaawansowanych!do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo