logo hiszpański słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    1
 

Czas zaprzeszły Pretérito Pluscuamperfecto

1. Tworzenie czasu zaprzeszłego Pretérito Pluscuamperfecto

Czas zaprzeszły Pretérito Pluscuamperfecto w języku hiszpańskim tworzymy przez dodanie nieodmiennej formy Participio Pasado (imiesłowu czasu przeszłego) czasownika głównego do czasownika posiłkowego haber (mieć) odmienionego w czasie Pretérito Imperfecto.

haber w Pretérito Imperfecto + Participio Pasado czasownika głównego = Pretérito Pluscuamperfecto

haberparticipio
yohabíatrabajado, bebido, vivido
habíastrabajado, bebido, vivido
él, ella, ustedhabíatrabajado, bebido, vivido
nosotros, nosotrashabíamostrabajado, bebido, vivido
vosotros, vosotrashabíaistrabajado, bebido, vivido
Ellos, ellas, Ustedeshabíantrabajado, bebido, vivido


Zasady tworzenia formy Participio Pasado czasowników regularnych

W języku hiszpańskim, aby utworzyć formę Participio Pasado, wystarczy do tematu czasownika dodać końcówkę -ado (dla czasowników I grupy, kończących się na –ar) lub końcówkę –ido (dla czasowników II i III grupy, kończących się na –er i - ir):

trabajar (pracować) - trabaj-ado
beber (pić) - beb-ido
vivir (żyć) -viv-ido

Przykłady czasowników języka hiszpańskiego, które mają nieregularną formę Participio Pasado:

abrir (otwierać) – abierto
cubrir (przykrywać) – cubierto
decir (powiedzieć) – dicho
escribir (pisać) – escrito
hacer (robić) – hecho
imprimir (drukować) – impreso
morir (umierać) – muerto
poner (kłaść) – puesto
resolver (rozwiązywać) – resuelto
romper (łamać) – roto
ver (widzieć) – visto
volver (wracać) – vuelto

2. Użycie czasu zaprzeszłego Pretérito Pluscuamperfecto:
- wyraża czynność wcześniejszą względem innej czynności przeszłej:

Habíamos salido antes de que volvieras a casa. – Wyszliśmy, zanim
wróciłeś do domu.

- w mowie zależnej zastępuje inne czasy przeszłe:

Dijo que todavía no había comido. – Powiedział, że jeszcze nie jadł.

Materiał powstał na podstawie: Hiszpański. Krok dalej


Tagi: , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Hiszpański Gramatyka   Hiszpański Gramatyka

Praktyczne repetytorium gramatyczne z ćwiczeniami dla początkujących i zaawansowanychdo góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo