logo hiszpański słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    1
 

Liczebniki porządkowe

Liczebniki (numerales) są określeniami rzeczownika. Za ich pomocą możemy podać ilość lub kolejność osób, przedmiotów lub zjawisk.

Liczebniki dzielimy na dwie grupy:

liczebniki główne (numerales cardinales)
liczebniki porządkowe (numerales ordinales)

Liczebniki porządkowe
1. – primero
2. – segundo
3. – tercero
4. – cuarto
5. – quinto
6. – sexto
7. – séptimo
8. – octavo
9. – noveno, nono
10. – décimo
11. – undécimo
12. – duodécimo
13. – decimotercero
14. – decimocuarto
15. – decimoquinto
16. – decimosexto
17. – decimoséptimo
18. – decimoctavo
19. – decimonono
20. – vigésimoLiczebniki porządkowe odmieniają się przez rodzaje (męski i żeński) oraz liczby (pojedynczą i mnogą), na przykład:
segundo plano (drugi plan)
cuarto piso (czwarte mieszkanie)

Liczebniki primero i tercero w rodzaju męskim przed rzeczownikami ulegają skróceniu do form primer i tercer:
primer nombre (pierwsze imię)
tercer examen (trzeci egzamin)

Różnice w użyciu liczebników głównych i porządkowych:liczebników porządkowych używamy praktycznie tylko do dziesiątego (décimo). Od jedenastego wzwyż używa się liczebników głównych, które tłumaczy się jako porządkowe, na przykład:
Juan Carlos Primero (Juan Carlos I)
clase veinte (dwudzieste zajęcia)

przy oznaczaniu czasu (godzin, dni miesiąca i lat) używamy liczebników głównych, które tłumaczymy jako porządkowe, na przykład:
la una y media (pierwsza trzydzieści)
el siete de diciembre (siódmy grudnia)

do określania wieku używa się zarówno liczebników porządkowych, jak i głównych. Liczebnikiem porządkowym oznaczamy zawsze primer siglo (wiek pierwszy). Wieki od drugiego do dziesiątego można określać zarówno liczebnikami porządkowymi, jak i głównymi. Użycie tych pierwszych częstsze jest w języku literackim, natomiast drugich – w języku potocznym. Wieki powyżej dziesiątego określa się liczebnikami głównymi, na przykład:
siglo dos/segundo siglo (drugi wiek)
siglo catorce (czternasty wiek)

Uwaga! Należy pamiętać, że liczebniki porządkowe występują z reguły przed rzeczownikiem, natomiast liczebniki główne w funkcji liczebników
porządkowych – po rzeczowniku. Wyjątkiem są liczebniki porządkowe przy imionach i nazwiskach (królowie, nazwiska rodowe, itp.), których używa się po rzeczowniku, na przykład:
Fernando Primero (Ferdynand I)
Juan Pablo Segundo (Jan Paweł II)


Tagi: , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA

REKLAMA
do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo